دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 36                   کاربران مهمان: 194
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: میثم منصوری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زیبا کاظمی
دانشجو: مهدی نورسی عنصرودی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زیبا کاظمی
دانشجو: سیدمحمدرضا سجادی یحیوی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زیبا کاظمی
دانشجو: میلاد مصری گندشمین
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو هادی محجوب کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو سواد نوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو محمد تقی حنیفه انگیزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو لیلا زرین قلم مقدم کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو پروین قدیمی بستان اباد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو امینه مجیدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین محرم زاده
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو حامد رنجبر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو سیده شبنم ایران خواه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو محمد شیرگیر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو سمانه سلیمانپور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو محمد رعنایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو لیلا جعفری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو سکینه سلیمان زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو جعفر حیدری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو خلیل آقابابائی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محمدی کیانی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محمدی کیانی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محمدی کیانی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محمدی کیانی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام حسن زاده غیاثی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اسداله شفیع زاده
دانشجو: سعید اکرمی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اسداله شفیع زاده
دانشجو: حامد حسین پور
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اسداله شفیع زاده
دانشجو: علیرضا علیزاده
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زینب ریحان زاد
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زینب ریحان زاد
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادل فیضی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر لطفی انباق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل موثر در عملکرد صادراتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی .......
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: حسین خندان
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: ابوذر پورمحمد
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: علی سعادتی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: اسماعیل یوسفی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: علی آذری چهریان
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: نوید جاویدی ریشکانی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: امیرارسلانی مهدی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: سمیه بهمنی
تاریخ:
1398/09/11

سوالات متداول