دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 56                   کاربران مهمان: 347
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران اصل ایران نژاد قوزلو
تاریخ:
1398/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران اصل ایران نژاد قوزلو
تاریخ:
1398/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران اصل ایران نژاد قوزلو
تاریخ:
1398/07/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران اصل ایران نژاد قوزلو
تاریخ:
1398/07/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا بابایی
تاریخ:
1398/07/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا بابایی
تاریخ:
1398/07/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا بابایی
تاریخ:
1398/07/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا بابایی
تاریخ:
1398/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رامین شاه محمدی
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ویدا اساسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پردازش تصاویر چشم انسان برای تشخیص مشکلات عروق چشم .......
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عالیه رزمی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عالیه رزمی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: محمد آقاجانی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: الهام صفری
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: جعفر حیدری
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: نسیم زنده لاله
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: شکور بردوده
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: نسرین عطالو
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: سکینه سلیمان زاده
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: عطیه سنجابی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی خضوعی
دانشجو: صغری سهرابی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید داود سالاری مورد تصویب مدیر گروه زیبا کاظمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر مشخصات فنی مصالح در نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم مخلوط های آسفالتی گرم به روش المان محدود .......
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم قاسم اقدم
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم قاسم اقدم
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم قاسم اقدم
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن عبادپور
دانشجو: زاهد نوری
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن عبادپور
دانشجو: هادی پشمی
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: صدور کد
دانشکده علوم پایه برای پایان نامه دانشجو مسعود جعفری سفیده خوان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رامین شاه محمدی مورد تصویب مدیر گروه سید حسین حسینی نژاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه روش مسیریابی برای افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر بی سیم .......
تاریخ:
1398/07/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:گروه دانشکده فنی
دانشجو: شاپور بصیری
تاریخ:
1398/07/25

سوالات متداول